Ostravský startup vyrábí oblečení z odpadu. Používá koberce či rybářské sítě - SeznamZpr?ávy.cz Ostravský startup vyrábí recyklované oblečení z „odpadu“. Přesněji z recyklované bavlny, škrobu nebo polyesteru. Využívá k tomu například i použité rybářské sítě nebo kob Author : Jan Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-firmy-byznys-startupy-technologie-ostravsky-startup-vyrabi-obleceni-z-odpadu-pouziva-koberce-ci-rybarske-site-217235.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-02 (金) 09:46:05 (66d)