Mit adtak nekünk a rómaiak? Például egy hajót a Műegyetemhez - hvg.hu A 18 méteres őrhajó Németországból indult, és hétfőn 11 órakor fog kikötni az egyetem előtt. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220810_romai_kori_hajo_muegyetem.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-11 (木) 04:10:28 (52d)