EU uvalí sankce na Írán za dodávání dronů Rusku - Novinky.cz Státy Evropské unie se ve středu shodly na uvalení sankcí na íránské činitele a subjekty odpovědné za výrobu a dodávky dronů, které Rusko využívá ve válce proti Ukrajině. ČTK to Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/valka-na-ukrajine-eu-uvali-sankce-na-iran-za-dodavani-dronu-rusku-40412140.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-02 (金) 09:50:07 (66d)